Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần một sợi dây xích cho cái máy."

Dịch:I need a chain for the machine.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I need a chain for the machine, I need a chain for the machine, I need a chain for the machine, I need a chain for the machine

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I need a lover for my life.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Iamhacker1

Nói gì vậy trời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/boy_shatashi

Chain là cái ghế mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangLanpm

chair mới là cái ghế bạn ạ =))

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuyen145704

Chain có 2 nghĩa

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Jennie0001

"i need a string for the machine" sao lại sai ta

6 tháng trước