"Tôi cần một sợi dây xích cho cái máy."

Dịch:I need a chain for the machine.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I need a chain for the machine, I need a chain for the machine, I need a chain for the machine, I need a chain for the machine

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I need a lover for my life.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Iamhacker1

Nói gì vậy trời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/boy_shatashi

Chain là cái ghế mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangLanpm

chair mới là cái ghế bạn ạ =))

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuyen145704

Chain có 2 nghĩa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Jennie0001

"i need a string for the machine" sao lại sai ta

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/eng.thinh
  • 25
  • 12
  • 11
  • 9
  • 2
  • 2

String là sợi dây bạn à

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.