"Tôi đã không thích hình dáng đó."

Dịch:I did not like that figure.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lily527191

Shape mới là hình dáng chứ ta?sao lại figure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Dùng image thì sai sao ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DAOANH3

Dislike nghia la khong thich su dung dang khang dinh dao lai sai.I disliked that shape

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.