Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I turn on the light."

Dịch:Tôi bật đèn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I turn on the light. But my wife turns off the light. She likes the dark.

3 năm trước