"He is a traffic police officer."

Dịch:Anh ấy là một cảnh sát giao thông.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

In Vietnam, peope hate traffic police officer very much.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

And you too, ha?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Yes, I do.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

Do you???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

It depends... :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun732231

Nhân viên thì nói là lính đi cho dễ hiểu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/diepchixinh

Sỹ quan cũng là Officer mà không được chấp nhận sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheatmo
 • 12
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

Nhưng mình chưa nghe thấy sĩ quan giao thông bao giờ. Trừ khi đó là động từ :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

tại sao cần phải có "officer" , police là cảnh sát rồi mà ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheatmo
 • 12
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

Police để chỉ nghề cảnh sát. Ngày trước dùng từ Policeman để chỉ nhân viên cảnh sát (do đa phần cảnh sát là nam)

Nhưng do tránh việc phân biệt giới tính nên tất cả các từ có đuôi là 'man' để chỉ nhân viên của ngành gì đó thì hiện tại đã được thay thành officer. Police Officer là một ví dụ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TengBanh

Anh ấy là một thanh tra giao thông sao ko đúng nhĩ... Trong phim người ta toàn gọi officer là thành tra mà :'(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheatmo
 • 12
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

Thanh tra chỉ là những người cấp cao thôi, chứ nhân viên bình thường không được gọi là thanh tra :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeCong17

anh ấy là một sỹ quan cảnh sát giao thông >> chuẩn nhất thế này (mà chương trình báo sai??)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

môt cảnh sát giao thông không có nghĩa trong tiếng Việt. Có thể nói: môt cảnh sát viên (để chỉ người) , hoặc " môt viên cảnh sát", hoặc "một người cảnh sát". Đề nghị ban biên tập xem lại cho chính xác.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeHongHanh6

dùng "công an giao thông" không được - nhảm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Công an chỉ ở Tr Quôc và Việt nam ,còn lại cảnh sát

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.