https://www.duolingo.com/profile/Scorpio2005

vocabulary game

Mình sẽ ra một chủ đề và một từ và các bạn phải viết chữ kế tiếp có chữ cái đầu trùng với chữ cái cuối của tự mình cho. Vd như mình ra chữ fish là chủ đề động vật thì các bạn phải tìm chữ có chữ cái cuối là h và bạn kế tiếp trả lời chữ cái đuôi của bạn vừa trả lời xong. Không được upvote hay downvote hoặc copy nhé! Nếu không sẽ bị loại. Nếu mình đã qua chủ đề mới mà các bạn lại trả lời chủ đề cũ thì sẽ không nhận được lingot. *Lưu ý là các bạn chỉ trả lời 1 lần và không được lặp lại các từ, phải dịch nghĩa.Nếu ai không dịch nghĩa thì sẽ bị loại.^_^ CHÚC CÁC BẠN GIÀU TỪ VỰNG NHOA <sub>~</sub>

August 22, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/YenNhi03

típ theo bn Happy-Family nhé: lion:sư tử!

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

tiếp theo YenNhi03 nè: Nigai: linh dương Ấn Độ!

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

mik cũng mún chơi nữa!

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chu_Cancer

Tiếp vonguyenhamy. Iguana: kỳ nhông

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

Anteater :thú ăn kiến

August 29, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.