Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô bé có một người ông."

Dịch:The girl has a grandfather.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TunNguynvn4

Đoạn này phải là she has a man. Grandfather là ông mà. Linh tinh quá đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lathilinhchi

cô bé là "girl" còn cô ấy là "she"

2 năm trước