Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is climate change?"

Dịch:Sự biến đổi khí hậu là gì?

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh443341

What is climate changed?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Badguy283

Cái gì vậy? Change là động từ mà, sao dùng to be vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Nó còn là danh từ nữa mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Badguy283 báo cáo vs Duolingo đi! SV mà lllại???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What is the climate change, what is the climate change, what is the climate change, what is the climate change, what is the climate change, what is the climate change, what is the climate change

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMaiAnh7

Khó

1 năm trước