"We will find the book in the library."

Dịch:Chúng tôi sẽ tìm thấy cuốn sách trong thư viện.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

chúng tôi sẽ tìm sách ở thư viện

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

Mình cũng bị sai, hình như do có mạo từ "the" xác định nên nói "cuốn sách" sẽ rõ hơn. còn nếu nói sách không sẽ có nhiều loại sách.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DrLecter1

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaDuy1

thiếu chữ cuốn cũng sai , hài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenance

chúng tôi sẽ tìm sách trong thư viện

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhiem_Tran

Library

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

"Chúng tôi sẽ tìm quyển sách trong thư viện" bị sai vì đáp án của Duolingo là "tìm ra". Theo tôi find chỉ có nghĩa là tìm chứ chưa chắc đã "tìm ra". Nên sửa lại

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.