Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will show him my car."

Dịch:Tôi sẽ cho anh ấy xem xe của tôi.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

tôi sẽ cho anh ta xem xe tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Xe tôi là được rồi mà ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhlien.1504

Tại sao lại có chỉ, làm gì có just

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

xe của tôi nó mới chịu cơ còn xe tôi thì nó không chịu. -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh782

Tôi chỉ cho anh ấy xe của tôi cũng tôi cũng k đúng nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haumonannai

I will show him my "C*ck"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is what will change us, this is what will change us

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lap729394

Hai chữ tôi đảo ngược lại cũng sai. Vãi thật

1 năm trước