https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

Đề trò chơi mới đây mời vào

Câu 1: Bùa chú của nó có những nhát đánh /nhưng không nhắm vào ai cả / nó có đuôi nhưng không phải động vật / nhấn vào bàn đạp, nó sẽ dừng lại. Nó là gì

Câu 2: một biểu tượng mang tính con đại bàng / người la mã dùng nó để đánh nhau /biểu tượng mang tính biểu tượng này, bây giờ chỉ còn ở một số cửa hhàng. Nó là gì

Câu 3: Mùa /gậy /mây /giọt. Từ các dữ liệu bên hãy cho biết từ khóa là gì

vì có mấy bạn nói là hơi khó nên mình sẽ cho thêm các dữ kiện sau

1/ 8 chữ, chữ đầu là Đ

2/ 4 chữ, chữ đầu là L

3/ 3 chữ, bắt đầu chữ M

đây là nơi đăng kí https://www.duolingo.com/comment/10163404$comment_id=10181616

August 24, 2015

10 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

Question 1: Its Charms attach the blows hit / but not targeting anyone / it had the tail but not animal / press on the pedal, it will stop. What it is?

Question 2: an identifiable symbol eagle / Romans used it to fight / iconic symbol of this, now only in some hhang door. What it is?

Question 3: Season / cane / rattan / drops. From the internal data indicate keywords is what?

  1. cái khiêng

3.mưa

mình chỉ trả lời được như vậy thôi!

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

Không sao đâu

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

thanks!

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Câu 3 là MƯA, mà trả lời bằng tiếng Việt hả bạn ( theo như gợi ý, chữ Đ ấy)

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

bạn vào phần đăng kí đi, ở đó có ghi cách chơi vói phần tham gia luôn

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Ồ, xin lỗi, tớ đang thi đua xp nên chỉ ghé qua ủng hộ cậu thui. Tặng cậu 3 lingots làm vốn nhé

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

oki mình cảm ơn bạn rất nhiều huhuh rơi nước mắt rồi

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

Ko có ai làm hết thì bn trả lingot lại cho mik đi!

August 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

Rồi đó

August 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

Ukm, mik nhận được rồi!

August 28, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.