"Youhavetolearnstepbystep."

Dịch:Bạn phải học từng bước một.

3 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Thank you for your advice.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

cau hay !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serenadep

sao lại vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Serenadep

bạn phải học tửng bước một chứ sao lại học từng bước một nhỉ xem rồi mà sai hết mất câu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Pun

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Serenadep

nhớ cho thêm lings nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

cho cái gì mà cho haahahahhahah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giabao112006

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giabao112006

tú ơi cho lings

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtu23112005

no no no no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtu23112005

tau đấm chết chừ chờ cho lingost

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtu23112005

tau đấm chết chừ chờ cho lingost

1 năm trước

https://www.duolingo.com/manhcuong52thud

đấm tau 0

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

im nghe ahahaha cường mang xịp đen

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtu23112005

ngày streak ít rứa thua ba nick của tú kém quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtu23112005

học gì mà học nói mà cũng nói

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithuthachthan

oo4drưskws43kmínèaqaqkmjjíeaq3snjsèăqnfẹnuenfxnsxe6e6n8jẹn6fiềnnj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithuthachthan

jgjgỵgtbftfhgỷhgjhjhyygjụnhgygjhỳhj iugtyhbj6rfh gtygkvvvfbbg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngPhanKh

you have to study step by step cũng đc chớ nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/andy110720

ai chờ một lingot đi please !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

You have to learn step by step

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.