Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Game over"

Dịch:Trò chơi kết thúc

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 19
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Game never over if you can do something to stop it :)))

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/VHUg21

Thế dịch là "kết thúc trò chơi" có được không?

2 ngày trước