"The dog jumps."

Dịch:Con chó nhảy.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AlphaMeo
  • 23
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5

Chú chó nhảy k dc à ._.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DucThang2056
  • 25
  • 14
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 5
  • 3

con chó nhảy và chú chó nhảy rất khác nhau .Một câu ví như con người và cậu là động vật không ví như con người.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MiG-0

Tiếng Tây thua Tiếng Ta ở chỗ đó =}}}

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

The dog jumps and it falls down.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhSon
  • 25
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3

Ok

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.