Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có chơi quần vợt không?"

Dịch:Do you play tennis?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I can't play tennis.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/saothiensu1

Tại sao k dùng the?

1 năm trước