"Whatisthenameofyourmayor?"

Dịch:Tên của thị trưởng của bạn là gì?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I don't know and I am not interested in that.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sonpham677346

Vứt bỏ cái là gì đi cũng đc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Làm gì thị trưởng của bạn ??? Tào lao quá , cái nón,đôi dép của tôi còn nghe lọt lỗ tai.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.