Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the name of your mayor?"

Dịch:Tên của thị trưởng của bạn là gì?

1
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I don't know and I am not interested in that.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/sonpham677346

Vứt bỏ cái là gì đi cũng đc.

0
Trả lời2 năm trước