Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The President needs to talk to Congress."

Dịch:Tổng thống cần nói với Quốc hội.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoyeu

mình thấy nên dùng từ speak vì đây là tình huống trang trọng.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantocdo1

lỗi rồi, đánh " Tổng thống cần nói chuyện với quốc hội" -> báo sai, đánh đúng là " Tổng thống phải nói chuyện với quốc hội"... đánh câu đánh đúng vào lại báo sai, cần phải đánh là " tổng thông cần nói chuyện với quốc hội"... haizzzz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

The husband needs to talk to the wife. The husband has no power.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chipbom.83

You mean his power is from hands and legs???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

Dùng từ trình bày có lẽ hợp lý hơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheese724252

Đúng là 'Tổng thống cần nói với Quốc hội' vậy mà bên đây câu trả lời không cho chữ hội là sao?

2 tháng trước