"The law"

Dịch:Luật

August 24, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...Kaito...

huhu đúng câu này rụng mất trái tim cuối


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

An unjust law is itself a species of violence - Mahatma Gandhi.


https://www.duolingo.com/profile/NguynBPhc4

Vol cái con khỉ

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.