Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The law"

Dịch:Luật

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Kaito...

huhu đúng câu này rụng mất trái tim cuối

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBPhc4

Vol cái con khỉ

2 tháng trước