Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Phong.OSA

Thử thách 3500 XP! Hàng tuần.

Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Đối tượng: các bạn đang học ngôn ngữ trên Duolingo.

Chấp nhận tất cả các ngôn ngữ mà bạn chưa đạt được cấp 25!

Thời gian bắt đầu từ 5h sáng thứ hai đến hết chủ nhật!

Phần thưởng 100 lingots cho 3 bạn đầu tiên hoàn thành 3500 XP, 3 bạn tiếp sau đó nhận được 50 lingots, 3 bạn cuối nhận được 30 lingots!

Để tham gia, các bạn không cần đăng ký, chỉ cần chia sẻ quá trình học và tên khóa học là 3500.

Khuyến khích học nhiều kỹ năng khác nhau và sử dụng chức năng luyện tập có tính thời gian.

Các bạn bị loại là những bạn làm chức năng Dịch, Bài thi rút ngắn cũng như bài kiểm tra rút ngắn!

Để nhận thưởng, bình luận bằng tiếng Anh, hoặc bằng ngôn ngữ bạn đang học. Thông báo thời gian (số giờ hoặc số ngày) mà bạn hoàn thành 3500 XP!

Have fun with it!

Chủ đề hình như có liên quan!

Đường đua XP. Đệ tam!, Diễn Biến, Tổng kết và trao thưởng.

14
2 năm trước
100

42 Nhận xét