Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That would have changed the match."

Dịch:Điều đó đáng lẽ đã có thể thay đổi trận đấu rồi.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonPham861746

Điều đó đáng lẽ đã thay đổi thế trận rồi. Câu này theo mình nghĩ cũng đúng, Mod thấy có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

match là trân đấu.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/atmt17
atmt17
  • 25
  • 396

"có thể" ở đâu ra vậy?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/StevenVo1

Theo mình nghĩ thì: - "Điều đó đáng lẽ đã thay đổi trận đấu rồi" phải là: That would have been able to change the match. - Còn That would have changed the match phải là: Điều đó có lẽ đã thay đổi trận đấu.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Xekomap

Có lẽ với Đáng lẽ sao lại khác nhau ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanluong.st

đang ra - sai! đáng lẽ mới đúng :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

i agree with mr Son Pham 's comment

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Damn

IT!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuongNgoc055

điều đó có lẽ đã thay đổi trận đấu viết vậy mà cũng sai à

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynKimHn6

Cuộc đấu có khác gì trận đấu hả, sao sai, bực mình quá

10 tháng trước