1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "Where is the zoo?"

"Where is the zoo?"

Překlad:Kde je zoo?

August 24, 2015

3 komentáře


https://www.duolingo.com/profile/Gabi804367

proč není ta zoo? (ta zoologická zahrada)

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/jgstcd

Protoze Ustav pro jazyk cesky rozhodl pro "to zoo".

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/JanHenke3

Tak jednoduché to není. Poněkud šalamounské rozhodnutí. Ústav pro jazyk český sice řadí logicky zoo podle konečného písmena ke vzoru město a tedy ke střednímu rodu, ale je v tomto přinejmenším nekonzistentní, neboť jako jeden z několika mála hlavních příkladů uvádí: "ředitel ústecké zoo". Následně pak užití v rodě ženském připouští . Cituji: "Lze užít jako nesklonné, a to jak v rodě středním, tak ženském. Nesklonná podoba ženského rodu v úzu převažuje." Potud Ústav pro jazyk český. :)

Z toho mi logicky vyplývá, že užívání slova zoo v ženském rodě nelze z hlediska spisovného jazyka pokládat za chybu.

Oba rody mimochodem shodně udávají i aktuální Akademický slovník jazyka českého, Slovník spisovné češtiny i Slovník spisovného jazyka českého. Tož tak. :)

Pokud tedy Duolingo u "zoo" ženský rod striktně vylučuje, je v tomto papežštější, než samotný papež.

April 8, 2019
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.