Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is a new technology."

Dịch:Đó là một công nghệ mới.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Sao ro rang click vao la ky thuat ma viet ky thuat bao sai, sua lai la ki thuat?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/klinh3590

mình ghi kỹ thuật bị đánh sai, kĩ thuật mới đúng ah admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nykan1

Công nghệ thì đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vohoangvu

Kỹ thuật có gì sai chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdm4

mình dùng thế này mà bị sai này đó là một kỹ thuật mới đáp án nhàm quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

mình thì ghi nhầm đó là vs kia là!!:((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/knguyen1234

đó là công nghệ mới ko được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2

Bởi vì thiếu chữ '' một''.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Phai, vi "a" la mot ma.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trung525007

kỹ thuật = kĩ thuật. Chấm sai là kém về chính tả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TruongHX4

admin chắc phải cho đi học lại tiếng Việt. "Kỹ thuật" mới là đúng chính tả thì bị đánh sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/EmmaRose810252

Kỹ thuật mà sai là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoxe

"Do la mot ky thuat moi". It's right

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Trong học tập không nên dùng tiếng vùng, miền; cần dùng tiếng phổ thông. Từ KĨ chỉ dùng sau năm 1975, còn KỸ đã dùng từ lâu rồi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đây là web học tiếng Anh chứ không phải học tiếng VIỆT. Nên theo tôi không bắt lỗi chính tả tiếng Việt

2 tháng trước

Thảo luận liên quan