"Cô ấy đã giải thích điều đó."

Dịch:She explained that.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

thay that thành it được không?? không được thì tại sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mimi599349

she explained it: cũng là câu trả lời đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lychee1234st

She is không được à sao phải ghi là she's mà còn ghi không chính xác nữa >__<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhVu916217

Vãi...she is ko dc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.