Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chiếc giày trái của bạn ở đâu?"

Dịch:Where is your left shoe?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myhang6

Ai cung khung het

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pocket_monster

nhân vật hay quên mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myphu2000

viax

1 năm trước