Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta đã làm gì vào ngày chủ nhật ?"

Dịch:What did she do on Sunday?

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

what did she make on sunday?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhcongVan

Sao lại thế nhỉ

0
Trả lời1 năm trước