1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Professorene vil innføre bed…

"Professorene vil innføre bedre idéer."

Translation:The professors want to introduce better ideas.

August 25, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/jar30pma23

Jeg haper professorene er ikke sa vague som denne setningen (sorry, pa min tablet jeg har ikke aksenter /accents?/)


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

Jeg haaper/håper* ikke* er saa/så* vage* som i* denne setningen (sorry/beklager, paa/på nettbrettet* mitt* har* jeg ikke aksenttegn*)

'Idé' kan bli skrevet både med og uten akutt aksent :)


https://www.duolingo.com/profile/Moongrovenly

What is going on when 'introduce' is shown here on the discussion/comment page, while 'import' is shown on the actual Duolingo lesson page?

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.