1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Stjernene skinner i natt."

"Stjernene skinner i natt."

Translation:The stars are shining tonight.

August 26, 2015

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Alathat

Jeg trodde "i natten" oversette som "tonight". Er det det samme for "i natt"?


https://www.duolingo.com/profile/Luke_5.1991

"i natt" betyr "tonight." "i natten" betyr "in the night," som vil si at det ligger noe i mørket.


https://www.duolingo.com/profile/UtkarshSyng

Og 'om natt' betyr 'at night'?


https://www.duolingo.com/profile/Luke_5.1991

"Om natten/natta" eller "På natten/natta."


https://www.duolingo.com/profile/p_-

Boy, you read my thoughts! You've got the skinnin'!

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.