Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is from the north."

Dịch:Cô ấy từ miền bắc.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

chị ấy từ miền bắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/radven.wm

Cô ta đến từ miền bắc. Cũng sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/longhd1

she: chị ấy . dịch như vậy sao không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/samanthaquach

Sao lại ko nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungpn1983

Cô/chị ấy đến từ miền bắc

5 tháng trước