Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy tập thể dục vào buổi sáng."

Dịch:She exercises in the morning.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Sao lại cần chữ "s" ở sau từ " exercise" zậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

exercise ở đây thuộc dạng động từ mà theo cấu trúc ngữ pháp của câu này( thì hiện tại đơn) thì đối với danh từ số ít thì động từ thường đi kèm thường thêm s hoặc es, đối với danh từ số nhiều thì động từ đi kèm giữ nguyên :D mà she là danh từ số ít nên exercise phải thêm s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning, she exercises in the morning

1 năm trước