Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhà bếp thì ở đâu?"

Dịch:Where is the kitchen?

3 năm trước

0 Nhận xét