"Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó."

Dịch:We walk through it.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuydung.t

We go for walks through it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mastershadown2

fffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccc

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.