Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó."

Dịch:We walk through it.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuydung.t

We go for walks through it

0
Trả lời12 năm trước

https://www.duolingo.com/mastershadown2

fffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccc

0
Trả lời1 năm trước