"The reason"

Dịch:Lý do

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HcVMj9

Reason phiên âm là/ri:zen/ region là/ri:3en/

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.