"Tôi đang tìm kiếm thư ký của tôi."

Dịch:I am looking for my secretary.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DAOANH3

Clerk cung co nghia la thu ky ma vi sao lai sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

Hãy Nhấn nút báo lỗi nếu như bạn thấy câu trả lời của mình hoàn toàn chính xác

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.