Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We like Germany."

Dịch:Chúng tôi thích nước Đức.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaHn710389

Từ cuối là nước Đức đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngch177959

Gia Hân,bạn học trường nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtunanh13

Chẳng hiểu từ cuối là gì mink mới lớp 7 mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jewel571996

Mk cx vậy Nhưng mk bt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng603258

Đờ mờ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng223635

Đm là gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng223635

Mất dạy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tun169332

Chơ me ni á

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tin291000

Chúng tôi thì mình cứ nhầm thành họ, bực quá

8 tháng trước