"Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi."

Dịch:I want to ask you a question.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangdieugreen

i want to ask you one question ko đc ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TruVuDinh

Tôi cũng trả lời như vậy mà không được.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LIRALegend

i wanna ask you a question sao ko đc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

I wanna ask you a question lẽ ra nên được chấp nhận. App nên bổ sung phần viết tắt, vì thực tế ng Mỹ thích đọc tắt hơn, Don't thay vì Do not, can't thay vì can not

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.