"Luật sư đang ngủ."

Dịch:The lawyer is sleeping.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

Thể nào cũng bị trừ lương cho mà xem

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Đang làm thì ngủ gật!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhVan-vcb

Đọc từ ' is' không đúng

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.