https://www.duolingo.com/tuanbkpro2001

Làm sao để xem lỗi của mình khi làm bài kiểm tra.

Mình làm bài kiểm tra mua trong cửa hàng 25 lingots nhưng làm xong chỉ biết điểm không biết mình đã sai ở câu nào. Mọi người có biết cách xem lại bài làm của mình không? Chỉ mình với?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tsundere1604

í bn hỏi là trong bài rút ngắn hỏ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanbkpro2001

không phải bài kiểm tra rút ngắn . Mà là bài kiểm tra mua trong cửa hàng lingot . chấm trong thang điểm 5

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tsundere1604

cái đó thì mik chưa mua nên k bít I:(. sorry đã là phiền

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.