1. Форум
  2. >
  3. Тема: English
  4. >
  5. "Вона живе сама в тій кімнаті…

"Вона живе сама в тій кімнаті."

Переклад:She lives by herself in that room.

August 30, 2015

16 коментарів


https://www.duolingo.com/profile/KateKokari

Порядок слов здесь принципиален? She lives in that room by herself выбивает ошибку


https://www.duolingo.com/profile/xedeugen

She lives alone in that room


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1

Так, Kate, у англійському реченні порядок слів обумовлений правилами і порушення порядку веде до втрати змісту або його перекручення. Ви поміняли місцями обставину способу дії (by herself) і обставину місця (in that room). Обставина місця у Вас передує обставині способу дії. А правило діє таке:

"Якщо в реченні є декілька обставин, то вони розташовуються у такому порядку:

обставина способу дії (by herself)

обставина місця (in that room)

обставина часу".

Про це більше тут: http://easy-english.com.ua/obstavyna/


https://www.duolingo.com/profile/Dmy_S
  • 1577

Нібито все так, але в цій же темі є вправа: "Він живе у великому будинку сам". Звичайно, відповідь "He lives by himself in a large house" приймається. Але водночас Дуо повідомляє, що є "ще один правильний варіант": "He lives in a large house by himself". І кому вірити? )


https://www.duolingo.com/profile/Alex392704

Чому by? А не просто herself


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1

Ось що пишуть у Кембриджському словнику про зворотні займенники без By.

Pronouns: reflexive (myself, themselves, etc.) из English Grammar Today.

Reflexive pronouns end in -self or -selves. They refer back to the subject forms of personal pronouns (underlined in the example below):

We didn’t decorate it ourselves. Someone else did it for us. (Хтось ще (інший) робив це для нас).

Reflexive pronouns for same subject and object.

We often use reflexive pronouns when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing: Зворотний займенник вживають, коли суб'єкт або об'єкт дії означає ту саму персону або річ:

He cut himself on the broken glass. Він порізався (порізав себе) об розбите скло.

She made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Вона зробила собі чашку чаю...

Parents often blame themselves for the way their children behave. Батьки часто звинувачують себе...

We use a reflexive pronoun to make it clear who or what is being referred to. Зворотний займенник використовуємо, щоб прояснити, на Кого, чи Що посилаються.

Compare:

Agnes looked at herself in the mirror. Агнеса дивилася на себе в дзеркало.

The subject and the object are the same.

Agnes looked at her in the mirror. Агнеса дивилась на неї в дзеркало.

The subject and the object are different. Agnes is looking at someone else in the mirror. Агнеса дивилася на когось ще (іншого) в дзеркало

Reflexive pronouns for emphasis We can use reflexive pronouns for emphasis:( для підсилення):

The director of the company wrote to us himself to apologise for the dreadful service. (or The director of the company himself wrote to us to apologise for the dreadful service.) Директор компанії написав нам сам (особисто!), щоб вибачитись за жахливе обслуговування.

We don’t use reflexive pronouns on their own as the subject of a clause, but we can use them with a noun or pronoun to emphasise the subject: Ми не можемо використовувати зворотні займенники самостійно, як суб'єкт речення, але можемо з іменником або займенником, щоб підсилити суб'єкт:

Parents and teachers always pass on to children what they themselves have been told, and this has been going on for hundreds, or even thousands of years. Батьки і вчителі завжди передають дітям те, що Їм Самим було сказано і це було передано...


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1

https://dictionary.cambridge.org/ru/грамматика/британская-грамматика/pronouns/pronouns-reflexive-myself-themselves-etc

By+зворотний займенник може вживатись у кількох значеннях, у тому числі, "Сам", "Без сторонньої допомоги".

Reflexive pronouns + by meaning alone.

We often use reflexive pronouns with by to mean ‘alone’ or ‘without any help’:

Why don’t you go by yourself?

The children made the entire meal by themselves.!


https://www.duolingo.com/profile/pia-nina

Також переклала "She lives alone in that room", приклади із тлумачного словника : "Alone is an adjective and an adverb meaning that no other person is with you. _ She was alone when she heard the sad news. (adjective); _ Do you live alone? (adverb)".


https://www.duolingo.com/profile/nazar899

Навіщо "by"?


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1

By разом із зворотним займенником підкреслює, що дія виконується самостійно однією особою.


https://www.duolingo.com/profile/Dmy_S
  • 1577

Без by це означало би щось на кшталт: "Вона живе себе (або собою) в тій кімнаті". Власне, абсурдні речення.


https://www.duolingo.com/profile/XQvP8

Коли тре by, a коли for, а коли нетреба. Все перемішали в кучу. Раз треба. Раз нетреба. А перекладається все однаково українською.


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1

У цьому обговоренні я давав посилання на кембриджський словник щодо ролі by при зворотному займеннику. Почитайте.


https://www.duolingo.com/profile/DmytroGyre

що про alone?


https://www.duolingo.com/profile/Dmy_S
  • 1577

Ну, тема, в принципі, про зворотні займенники )


https://www.duolingo.com/profile/nataliia_vizh

she lives in that room by herself

Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.