"Tôi muốn cô ấy đóng cuốn sách đó lại."

Dịch:I want her to close that book.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vshungvi50

Tại sao phải là "her to close" mà k là "her close" nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dashboard10
Dashboard10
  • 8
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng890301

Tại sao phải dùng"to" mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangminh223588

Bình thường thấy want to mà

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.