"The mass production has reduced the price of many things."

Dịch:Sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá tiền của nhiều thứ.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CongIndy

Đáp án: "Sản xuất hàng loạt đã giảm giá thành của nhiều thứ" nên được chấp nhận. Thanks.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hiepnh10

sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá thành của nhiều thứ sao ko đúng nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLong14

"Sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá tiền của nhiều thứ". Mình thấy đáp án này có thể chấp nhận được.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 969

sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá của nhiều thứ.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 969

sự sản xuất hàng loạt đã giảm giá tiền cho nhiều thứ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuocdu007

Giá cả với giá tiền có gì khác sao tôi lại trả lời sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc

Việc sản xuất hàng loạt đã làm giảm giá của nhiều thứ cũng được sao phải thêm giá tiền vào nhỉ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.