Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ủy ban thì không độc lập."

Dịch:The committee is not independent.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdung163

câu này ko đúng à add: committee is not indenpendent.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTng993907

mình cũng trả lời vậy mà sai. Bắt buộc có the hay sao á

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhNguyen546175

câu tiếng việt nghe tối nghĩa vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Ủy ban chung chung thì không cần the mà. Chỉ trừ trong ngữ cảnh 2 người nói chuyện đang ám chỉ ủy ban nào đó thì mới cần the

2 tháng trước