"Ủy ban thì không độc lập."

Dịch:The committee is not independent.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhdung163

câu này ko đúng à add: committee is not indenpendent.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTng993907

mình cũng trả lời vậy mà sai. Bắt buộc có the hay sao á

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhNguyen546175

câu tiếng việt nghe tối nghĩa vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Ủy ban chung chung thì không cần the mà. Chỉ trừ trong ngữ cảnh 2 người nói chuyện đang ám chỉ ủy ban nào đó thì mới cần the

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngc849259

The committe is independent mới đúng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DoKiet113

inthependent là không độc lập rồi...is not là sao?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.