Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có biết họ đã thành lập nó như thế nào không?"

Dịch:Do you know how they had established it?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maivuduc

Tại sao "do you know, how did they establish it" lại sai nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanNgoc24
VanNgoc24
  • 13
  • 10
  • 6
  • 5

Set up cung duoc ma?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dh4fqQbi

Người làm câu hỏi này quá ẩu. Set up, built, found, form, start, v.v đều là synonym và hoàn toàn có thể thay thế. Nếu làm câu hỏi thiển cận như vầy thì xin đừng làm câu hỏi cho Doulingo nữa.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/gattinonero154

"do you know how did they establish it"có j sai???!!

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/binhbet1

Minh dung set up sao lai sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuongkk1

mik cũng dùng set up mà sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/vipperso

tai sao " do you know, how they have established it " lai sai nhi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ava10017

do you know how did they founded it ? vẫn sai

1 tháng trước