"Anh ấy đã cho tôi xem xe của mình."

Dịch:He showed me his car.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Daisy8990

Câu tiếng việt chỉ nói chung chung là "xe" thì khi dịch sang có thể dịch là bất cứ loại xe nào chứ, sao lại chỉ đáp án xe ô tô là đúng thế ah.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hiencsk9

Cho xem xe của mình vừa có thể hiểu là của mình vừa có thể hiểu là của anh ta @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongkara

Ai có clb nào nhiều người cho xin mã để tớ vào chung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He had showed me his car, He had showed me his car, He had showed me his car, He had showed me his car. ARE YOU OK

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.