"IdonotfeelthepainwhenIswim."

Dịch:Tôi không cảm thấy cơn đau khi tôi bơi.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longnd18

tôi không nhận thấy cơn đau khi tôi bơi

cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanjiriexol

tôi không có cảm giác đau khi tôi bơi => sai????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKieu831391

Tôi không cảm nhận thấy nỗi đau-> thuần việt và hay dùng hơn chứ "được" mang nghĩa tích cực, nhưng trong câu này "the pain" là nỗi đau mang nghĩa tiêu cực. Nên thiết nghĩ dùng "cảm nhận được" không chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuNguyen62696

phan tieng anh doc bi sai. xem lai dum

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.