"Cô ấy thấy mặt trăng."

Dịch:She sees the moon.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Sao lại cần thêm "s" ở sau chữ "see"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Bạn tham khảo lại tài liệu về cách chia động từ thường ở Thì Hiện Tại Đơn nhé!

Đối với động từ "see":

I/we/you/they + see

He/she/it + sees

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

ten ban nghja la gi vay ? ..chuyen mua ak ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Đúng rồi bạn :) Tên này là lấy cảm hứng từ một bài hát có tên là Chuyện Mưa :)

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.