"Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi bạn uống trà."

Dịch:You will feel better after you drink tea.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AIA8888

You will feel better after drinking tea. có được không vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.