"I did an interesting class in the laboratory."

Translation:Rinne mé rang suimiúil sa saotharlann.

September 1, 2015

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/tomasdeb

Both "sa saotharlann" and "sa tsaotharlann" are given as correct. I would think that the "t" is required based on the following from Cruinnscríobh?

5.3.3 Maidir le hainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn ar s + guta nó ar sl-, sn-, sr-, cuirtear t roimh ainmfhocail atá baininscneach i ndiaidh na réamhfhocal atá liostaithe thuas in 5.3.2. Firinscneach Baininscneach [...] sa seans sa tSín


https://www.duolingo.com/profile/scilling

In the Caighdeán, sa tsaotharlann is the correct form; I think that that came from Connacht Irish. Sa saotharlann might be the usual form in the other dialects.


https://www.duolingo.com/profile/Stephen886048

Spéisiúl freisin?

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.