Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chủ nhật là ngày cuối cùng của tuần."

Dịch:Sunday is the last day of the week.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cuncon592330

Dung vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThao952744

Sunday is the last day of the week

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/quocbao8

de qua di

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haba7

Thật không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Sunday is end day of the week. Đươc không các anh chị

1 năm trước