Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy uống quá nhiều bia."

Dịch:He drinks too much beer.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtheanh1

"He drinks beer too much" ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

He drinks beer too much. Sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cHCMf
cHCMf
  • 22
  • 8
  • 39

Dịch như tiếng Việt :)

4 tuần trước