"Anh ấy uống quá nhiều bia."

Dịch:He drinks too much beer.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtheanh1

"He drinks beer too much" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

He drinks beer too much. Sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyn593330

Beer là danh từ nên nó phải ở cuối câu trong câu này. Much + n( không đếm được).

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Tuyn593330

Too là tính từ nên nằm trước 2 từ kia

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/cHCMf

Dịch như tiếng Việt :)

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.