https://www.duolingo.com/quyho63

"We were in your house."

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyho63

khi nào thì dùng was và khi nào thì dùng were

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Ở đây phụ thuộc vào ngôi để chia động từ to be nhé bạn!

I/He/She/It + was

We/You/They + were

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

was là he/she/it mới dùng còn I/we/you/they thì dùng were

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuThiTuye1

sao cau nay khong co loi dich vay ban

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
 • 25
 • 20
 • 2
 • 523

we were in your house. Chúng tôi đã ở trong nhà của bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.